Om Webbtillgänglighetskollen

Webbtillgänglighetskollen blir utvecklad med stöd från PTS innovationstävling och kommer att erbjuda tjänster för att testa tillgänglighet till webbsidor, webbplatser och PDF dokument.

Testen av webbsidor kan automatiskt detektera ett urval av tillgänglighetshinder på webbsidor (HTML and XHTML). Testerna är utformade för att samsvara med Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.0. Testerna för PDF är utformade med samma mål.

Förslag eller fel:

WTKollen blir fortfarande utvecklad och det kan uppstå fel, både kända och okända.
Om du upptäcker ett fel eller har ett förslag så vill vi gärna att du tar kontakt med oss Kontakt.