Friskrivning

Resultaten från WTKollen presenteras endast som information. De är baserade på automatiska genomförda tester och i några tillfällen på användartester för att indikera webbtillgängligheten för människor med nedsatt funktionsförmåga. Eftersom WTKollen är baserad på automatiska tester så är det endast en del av alla tänkbara tester som kan härledas från WCAG 2.0 som är implementerade I WTKollen. Många av de återstående testerna kräver utvärdering av människor som är experter på området. Dessutom är överensstämmelse med riktningslinjerna från W3C inte en garanti för en bra användarupplevelse för alla.

Systemet som producerar resultaten kan ha buggar och fel, både kända och okända.

Därför är det möjligt att resultaten inte är tillförlitliga och det finns ingen garanti för resultatens noggrannhet eller fullständighet. DAKA advisory, Tingtun, Accessibility Foundation eller WTK-projektet ger ingen garanti för resultaten och ger heller inga garantier för användbarheten, eller värdet av resultaten och kan inte ställas till svars för skada som kan uppstå, inte ens av försumlighet. Du som användare bär hela ansvaret för din användning av WTKollen och spridning av resultaten.

Vänligen notera att poängberäkningen är baserad på tester som genomförs automatiskt. Vi uppskattar att ungefär 20% av alla möjliga tester kan automatiseras, och WTKollen täcker en del av dessa tester. Därför kan de testade webbsidorna innehålla webbtillgänglighetshinder som inte upptäcks av WTKollen. För referens se listan på nyligen implementerade tester.