Generellt

Vilka organisationer står bakom WTKollen projektet?

Projektet genomförs under ledning av DAKA Advisory i samarbete med Tingtun AS i Norge och ACC i Holland. Projektet får stöd från PTS genom innovationstävlingen. Länkar för vidare information:

  • http://tingtun.no/
  • http://dakaadvisory.com/
  • http://accessibility.nl/
  • http://pts.se/sv/Nyheter/Pressmeddelanden/2016/-Tretton-vinnare-i-PTS-trettonde-innovationstavling/

Hur har man kommit fram till testerna för att kontrollera webbsidor i WTKollen?

Testerna är baserade på Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.0 från W3C och resultatet från arbetet i samarbetsgruppen Auto-wcag. Länkar:

  • http://webbriktlinjer.se/
  • https://www.w3.org/TR/WCAG20/
  • https://www.w3.org/community/auto-wcag/

Vilka tester genomförs av WTKollen?

Tester som genomförs för webbsidor av WTKollen är sammanställda i en lista över HTML och CSS tester. Tester som genomförs för PDF dokument av WTKollen är sammanställda i en lista över PDF tester. Länkar:

  • http://checkers.wtkollen.se/en/tests/ (Engelsk testbeskrivning)
  • http://checkers.wtkollen.se/en/pdftests/ (Engelsk testbeskrivning)

Kan man göra scannade PDF dokument tillgängliga?

Scannade PDF dokument är inte tillgängliga. De måste konverteras till text i form av tecken som kan läsas av en dator för att kunna läsas av t.ex. en skärmläsare. Har man bara tillgång till det scannade dokumentet så kan bilden bli konverterad till text med ett OCR verktyg (Optical Character Recognition). Man kan ofta undvika att scanna ett dokument. Exempelvis kan man inkludera en signatur genom att sätta in en bild av signaturen i stället för att scanna och göra en bild av hela dokumentet. Om man har tillgång till originaldokument kan man använda en textbehandlare (t.ex. med Microsoft Word, eller LibreOffice) för att generera ett nytt PDF dokument som innehåller text i form av tecken.