Last update on .

Access to national law is an important cornerstone in a digital democracy. The EU's Publications Office has jointly with national governments compiled an overview of national law databases. We have carried out automated tests to get an indication of the accessibility to national law websites for people with disabilities across Europe.

Last update on .

Umeå universitet är bäst på att föra ut sin information till alla via nätet. De fick nämligen full pott, dvs inga fel funna, när WTKollen testade webbtillgängligheten för landets universitet. WTKollen har genomført en test av de 14 universitetens hemsidor. WTKollen utvecklar ett verktyg för att undersöka tillgängligheten för olika webbsidor med stöd från PTS ...

Last update on .

WTKollen and the GDPR

The General Data Protection Regulation (GDPR), went into effect on 25 May 2018, and introduces a clear and strict data privacy regulation. It applies to all companies and public sector bodies that control and process personal data about individuals in the EU, regardless of where a company is located.

Last update on .

Instituto Nazionale di Statistica (Istat) är bäst i Europa på att göra sin information tillgänglig för alla via nätet. Den italienska statistikbyrån toppar nämligen resultatlistan med full pott, dvs inga fel funna, när WTKollen under våren återigen testade webbtillgängligheten för europeiska statistikbyråer.

Last update on .

Webben blir allt viktigare för myndigheternas kommunikation med medborgarna

Information till medborgarna via olika digitala medier blir allt viktigare. Trots det är bara ungefär var tionde webbsida i Europa tillgänglig för alla, trots riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll. Det är problematiskt inte bara för offentliga myndigheter utan också för dem som inte kan ta del av deras innehåll.