Last update on .

Statistiska Centralbyrån (SCB) är inte bara bra på att ta fram statistik av olika slag. Den är också bra på att sprida informationen. SCB toppar nämligen, tillsammans med fyra andra europeiska statistikbyråer, en resultatlista över webbtillgänglighet.

WTKollen, som är ett projekt med stöd från PTS, utvecklar ett verktyg för att testa tillgängligheten för olika webbsidor och har nu testat 54 europeiska statistikbyråer. Ingen webbsida var helt perfekt. Men en handfull av dem fick betyget ”få fel funna”. Förutom svenska SCB var det webbsidorna från Instituto Nazionale di Statistica, Italien (Istat), Centraal Bureau vor de Statistiek, Nederländerna (CBS), Northern Irland Statistics and Research Agency, Storbritannien (Nisra) samt Statistisk Sentralbyrå, Norge (SSB).

Se fullständig resultatlista

En del statistikkbyråer har längre väg att gå för att uppfylla de riktlinjer på tillgänglighet för offentliga webbplatser från EU. Bland dem Statistica Modovei från Moldavien. Moldavien är visserligen inte medlemmar av EU, så de beslutade riktlinjerna påverkar ju inte dem. Men det skulle säkert vara positivt även för de moldaviska medborgarna om statistikbyråns material vore tillgängligt för så många som möjligt. Lägg märke till att poängberäkningen bara är baserad på tester som kan utföras automatiskt. Ungefär 20% av alla möjliga tester kan bli automatiserade, och WTKollen täcker bara en del av dessa tester. Därför, kan de kontrollerade sidorna innehålla barriärer som inte blir upptäckta av WTKollen. Se översikten över implementerade tester, och listan med specificerade tester.

Pingbacks

Pingbacks are open.

Comments

Comments are closed.