Last update on .

Webben blir allt viktigare för myndigheternas kommunikation med medborgarna

Information till medborgarna via olika digitala medier blir allt viktigare. Trots det är bara ungefär var tionde webbsida i Europa tillgänglig för alla, trots riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll. Det är problematiskt inte bara för offentliga myndigheter utan också för dem som inte kan ta del av deras innehåll.

För att testa webbtillgängligheten har en rad olika metoder utvecklats under årens lopp. Alla automatiska verktyg till trots, så kvarstår en del av problemen. En av orsakerna är att de automatiska testerna helt enkelt inte klarar av att testa hela det spektrum som krävs. Därför måste de kombineras med manuella tester.

Fördelen med de automatiska testerna är uppenbara: de är kostnadseffektiva och kan göras på samma sätt om och om igen. Medan de manuella testerna tar tid och kräver att människor genomför dem.

Det automatiska testverktyget ger besked om ett testresultat är godkänt, underkänt eller måste kontrolleras. För de testresultat som måste kontrolleras ytterligare används de manuella testerna. Då kan verkliga personer bekräfta eller förneka de potentiella problemen. Informationen kan, trots den mänskliga faktorn, bli mycket tillförlitlig eftersom systemet innebär att testarna vägleds genom den manuella processen. Du kan själv prova testverktygen från WTKollen:

WTKollen automatiska tester

WTKollen manuella tester

Verktygen är under utveckling och vi tar gärna mot förslag och kommentarer.

Tester av webbtillgängligheten bidrar till ökad digital och social delaktighet för alla grupper. WTKollen-projektet ska bidra till att styrka inkludering genom att kombinera manuella och automatiska tester av webbsidor. WTKollen stöds av PTS.

Pingbacks

Pingbacks are open.

Comments

Comments are closed.